Coördinerend Begeleider EMB / ouderen

<p>Je bent begeleider én</p><p>Je coördineert het zorgproces rondom de cliënt</p><p>Je bewaakt de inhoud van het electronisch cliëntendossier en de afsprakenkaart.</p>Ter uitbreiding van het team van de Oosterlandenhof zoeken we per 1 oktober een Coördinerend Begeleider. Op de Oosterlandenhof bieden wij zorg die nodig is voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) en ouder wordende (dementerende) cliënten met een Verstandelijke Beperking.

Door je opgedane ervaring binnen de zorg snap je wat nodig is om bij de wensen van de verschillende cliënten aan te kunnen sluiten. Je zet diverse begeleidingsstijlen in, waarbij je altijd kijkt naar de behoefte van de cliënt. In samenspraak met (zo mogelijk) de cliënt en de familie, stel je passende afsprakenkaart op. Je stuurt het team van begeleiders aan bij het realiseren van de doelstellingen.

Samen met je collega’s zoek je naar zinvolle activiteiten en geeft daarbij de ruimte aan de cliënt om gezien, gewaardeerd en gehoord te worden. Je denkt ontwikkelingsgericht en biedt vanuit de hulpvraag begeleiding. Je houd hierbij rekening met het ouder worden van een cliënt. Ondanks je nauwe band met de cliënten ben je in staat professionele afstand te bewaren. Naast je coördinerende werkzaamheden werk je mee in de&nbsp;zorg.

Je weet op een creatieve manier de cliënt te prikkelen. Onder andere door sensorische activiteiten, waarbij aandacht en plezier centraal staan. Door net wat anders te doen dan gebruikelijk blijven we de cliënten (en onszelf) prikkelen met nieuwe ervaringen. Hiervoor gebruiken we de LACCS.